Financieel advies
0548 - 218 218

Privacystatement

Toepasselijkheid privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld bij gesprekken, contactmomenten, mailwisselingen et cetera. Wij hechten als organisatie groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij zijn als Jan Ligtenberg Financieel Advies verwerkingsverantwoordelijke. Deze verantwoordelijkheid delen wij met verzekeringsmaatschappijen, banken en overige instanties die ons een volmacht hebben gegeven om hun verzekeringen en producten uit te voeren. Verwerkingsverantwoordelijke houdt in dat enkel wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij verwerken deze persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u een verzekering of andere dienst bij ons aanvraagt vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u persoonlijk of via uw werkgever aan ons. Wij kunnen u in bepaalde gevallen ook rechtstreeks vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens we van u verwerken is afhankelijk van de dienst die we u aanbieden. Ter verduidelijking van de verschillende gegevens die wij verwerken staan hier de persoonsgegevens opgesomd die we mogelijkerwijs zouden kunnen verwerken.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
In vrijwel de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens rechtstreeks van u als klant. Daarnaast kan het zo zijn dat banken, verzekeraars en overige instanties ons gegevens verstrekken. Wij zullen te allen tijde navragen waar deze gegevens afkomstig van zijn.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Voor de uitvoering van onze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om verzekeringen, claims, schades, hypotheken en overige financiële zaken aan te vragen of af te handelen. Daarnaast gebruiken wij deze persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen mocht dit nodig zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Jan Ligtenberg Financieel Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. Dat wil zeggen dat in sommige gevallen de wet bepaalt hoe lang wij gegevens moeten of mogen bewaren. In de overige gevallen bepalen wij als organisatie hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hier intern een beleid voor opgesteld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
We delen persoonsgegevens enkel en alleen op grond van wettelijke grondslag en wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. De persoonsgegevens delen wij met:

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op de IT-systemen als ook het afsluiten van fysieke ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een beleid in onze organisatie waarbij onze medewerkers kennis hebben genomen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Enkel
geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons, Jan Ligtenberg Financieel Advies, uit kunt oefenen.

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij verwerken en om gegevens aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via ons telefoonnummer of e-mailadres.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken.

Daarnaast heeft uw te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of een gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende en gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen of die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.
Vragen, opmerkingen of klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer, adres en/of e-mailadres:

Adres: Jan Ligtenberg Financieel Advies
Bouwstraat 39
7462 AX Rijssen

Telefoonnummer: 0548 – 218 218

E-mailadres: info@jligtenberg.nl

Privacywetgeving
De privacywetgeving is constant in beweging en onderhevig aan veranderingen. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om zo up-to-date te blijven. Denk hierbij aan nieuwe ontwikkelingen in wetgeving of rechtspraak. Wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen in de privacyverklaring van ons.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2