Verzekering
vergelijken

Vergelijk en kies wat bij u past! Bereken uw premie »

Inboedelverzekering


De spullen in je huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van deze schade. Voor schade aan het huis zelf sluit je een opstalverzekering af.

Wel verzekerd …
Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in jouw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Extra kosten 
Naast directe schade aan je inboedel, zijn ook bepaalde kosten gedekt. Zoals de kosten van het opruimen na een schade. Of het opsporen van de oorzaak van een lekkage.

Brandverzekering 
Misschien ben je beter bekend met de term ‘brandverzekering’ voor deze verzekering. Dit was namelijk het belangrijkste risico dat vroeger was gedekt. Maar inmiddels is de dekking dus veel ruimer.

Niet verzekerd … 
Je bent niet verzekerd bij schade veroorzaakt door ‘catastrofes’. Denk aan oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen.

Voorwaarden
Verzekeraars concurreren niet alleen op prijs, maar ook op voorwaarden. Zo gelden in het algemeen beperkingen als je in een grote stad woont, of op kamers. Je bent dan namelijk gevoeliger voor diefstal.

Neem vrijblijvend contact op met Jan Ligtenberg:
[t] 06 - 5353 2697 of stuur een e-mail naar [e] info@jligtenberg.nl